Gelecekte mimar olup başarılı projelere imza atmak istiyorum.
Serra Karakaş
8. Sınıf